logo

Strona Główna Organizacje trzeźwościowe
Organizacje trzeźwościowe PDF Drukuj Email

 

Jednym z licznych przejawów troski laikatu o Kościół i zarazem jedną z form egzystencji Kościoła w świecie są organizacje religijne. Istniały od początku Kościoła i ich celem były zawsze próby reformowania życia religijnego lub społecznego. W ostatnich dziesiątkach lat powstało na gruncie chrześcijańskim, wiele organizacji religijnych. Wśród nich, po Soborze Watykańskim II, zostały powołane do istnienia w Polsce organizacje, które możemy określić jako organizacje apostolstwa trzeźwości. Pierwszą był ruch Krucjata Wyzwolenia Człowieka proklamowana w 1979 roku a następnym Ruch Trzeźwości im. św. Maksymiliana Kolbego ogłoszony na Jasnej Górze w 1982 roku. Następne organizacje rozwinęły się dopiero po roku 1989, gdy zaistniała sytuacja polityczna, która umożliwiła ich powstanie.

Organizacje apostolstwa trzeźwości powstały ze względu na sytuację moralno-społeczną związaną z nadużywaniem alkoholu, a ich celem było zaradzenie problemom wynikającym z pijaństwa. Są też organizacje, które do swojego programu wychowawczego włączyły wychowanie do trzeźwości, jak np. ZHR. W dniach 25 i 26 października 2002 roku odbyło się w Zakroczymiu Forum Organizacji Apostolstwa Trzeźwości w Polsce, któremu przewodniczył ks. biskup Antoni Dydycz, Przewodniczący Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski.

Niniejszy wykaz jest pierwszym zestawieniem takich organizacji. Kryterium przynależności do Wspólnoty Organizacji Apostolstwa Trzeźwości w Polsce jest jedno: wola członków włączenia się w pracę nad kształtowaniem cnoty trzeźwości w oparciu o Wytyczne Episkopatu Polski.

Mam świadomość, że ten wykaz nie jest kompletny. Proszę, zatem grupy, które chcą przynależeć do tej wspólnoty o przysłane informacji o swojej organizacji (ruch, stowarzyszenie, ośrodek, fundacja lub inne) na adres:

ks. Zbigniew Kaniecki, ul. Krzywa 15, 09-402 Płock
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
ks. Zbigniew Kaniecki
Sekretarz Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski

*

CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNE "METANOIA" W PŁOCKU

Centrum powstało w 2002 roku, jako odpowiedź na wołane Jana Pawła II o rozbudzenie wyobraźni miłosierdzia, by potrzebującym przyjść z pomocą. W Centrum działają: Ośrodek Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Poradnia Teologiczno-Pastoralna, Punkt Informacji i Formacji Psychologów Chrześcijańskich, Ośrodek Tworzenia i Koordynacji Grup Wsparcia.

Adres: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pastoralnej, ul. Tumska 5, 09-400 Płock, tel/fax 024/2686681; 2680448

Dyrektor: ks. dr Romuald Jaworski, ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2, 09-400 Płock, tel. 024/2623510.

*

DIECEZJALNY OŚRODEK DUSZPASTERSTWA TRZEŹWOŚCI DIECEZJI KALISKIEJ IM. ŚW. JÓZEFA OPIEKUNA

Ośrodek powstał w 1994 roku. Prowadzona jest w nim terapia dla księży i zakonników.

Adres: Kowalew, ul. Kościelna 12, 63-300 Pleszew
Tel. 062 / 7423082, 7426546, tel. kom. 0 660 773 492
Dyrektor: ks. Wiesław Kondratowicz
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

*

DZIECIĘCA KRUCJATA NIEPOKALANEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Początki Dziecięcej Krucjaty sięgają roku 1980.

Pierwszym zadaniem Krucjaty jest ustrzeżenie dzieci przed zagrażającymi im zjawiskami patologii życia społecznego, szczególnie przed alkoholizmem, narkomanią, nikotynizmem i zepsuciem moralnym.

Drugim zadaniem jest wychowanie dzieci do apostolstwa przez modlitwę i ofiarny czyn.

Program formacyjny wylicza cztery podstawowe wartości, do wypełnienia których zobowiązują się członkowie Krucjaty Niepokalanej: modlitwa, ofiara, wstrzemięźliwość, skromność. Dzieci zobowiązują się w formie przyrzeczenia codziennie odmówić przynajmniej dziesiątką różańca, złożyć codziennie jakąś ofiarę (umartwienie) za grzeszników, nie używać żadnych napojów alkoholowych i tytoniu oraz walczyć z nieskromnością w swoim otoczeniu.

Koordynacją działalności poszczególnych grup w Polsce zajmuje się Centrala Krucjaty Niepokalanej, Królowej Polski z siedzibą w Rybniku.

Adres: ul. Dworek 12, 44-200 Rybnik
tel. 032/4223132; 4229385; 4229386; fax: 4229384
Moderator Krajowy: O. Oskar Puszkiewicz OFM
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

*

FUNDACJA "SIGNUM MAGNUM" W RYBNIKU

Początki Fundacji sięgają roku 1979 W 1988 roku została otwarta świetlica dziennego pobytu dla dzieci z terenu Rybnika Natomiast w rok 1991 powstała w Rybniku duża świetlica przy ul. Dworek 12. Fundacja "Signum Magnum" zostaje zarejestrowana 30 września 1991 roku. W kwietniu 1992 roku ukazał się pierwszy numer pisma dla dzieci "Promyk Jutrzenki".

Fundacja chroni i wspiera pomocą dzieci od chwili poczęcia oraz niezależnie od ich przynależności narodowej, rasowej i religijnej. Pomoc ta obejmuje wszystkie sfery życia dziecka, zarówno materialną, psychiczną, jak i duchową - tak, aby dziecku zapewnić warunki harmonijnego rozwoju osobowości.

Fundacja tworzy domy ze świetlicą dziennego pobytu i z noclegownią. Zapewnia także całodobową opiekę dzieciom pozbawionym możliwości mieszkania w domu rodzinnym. Na szerszą skalę pomoc psychiczna i duchowa odbywa się poprzez działalność wydawniczą, tworzenie ośrodków. Fundacja wspiera ruch Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, Królowej Polski.

Strona internetowa: http://www.signum.magnum.katowice.opoka.org.pl
Adres Centrali:: ul. Dworek 12, 44-200 Rybnik
tel. 032/4223132; 4229385; 4229386; fax: 4229384
Pisma wydawane przez Fundację:
- "Promyczek Jutrzenki" - Miesięcznik dla najmłodszych wydawany od 1998 roku
- "Promyk Jutrzenki" - Miesięcznik dla dzieci
- "Zwycięstwo Niepokalanej" Kwartalnik dla dorosłych wydawany od 1982 roku
Adres redakcji: ul. Dworek 12, 44-200 Rybnik
tel. 032/4223132; 4229385; 4229386; fax: 4229384
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

*

FUNDACJA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM "DOMINIK" W WARSZAWIE

Została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy postanowieniem z dnia 24 lutego 1998 roku. Fundacja pomaga osobom poszkodowanym w wyniku uzależnień od alkoholu oraz działań destrukcyjnych sekt i ugrupowań religijnych. W ramach działalności Fundacji "Dominik" prowadzone są:

1. Telefon konsultacyjny (853-52-22)

2. Sekcja trzeźwościowa (udziela porad)

3. Ośrodek informacji o sektach i nowych ruchach religijnych (udziela porad)

Adres: Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom "DOMINIK"
02-741 Warszawa, ul. Dominikańska 2,
tel. (022) 8535222, fax (022) 8535222
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Konto: Bank Pekao S.A. VII Oddział w Warszawie12401109-15006352-2700-401112-001
Regon: 013044668
NIP: 521-29-34-075

*

FUNDACJA ŚWIATŁO-ŻYCIE OŚRODEK PROFILAKTYCZNO-SZKOLENIOWY IM. KS. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO

Ośrodek został poświęcony w 1997 roku. Podstawą programu pracy Ośrodka jest myśl i dzieło Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Ośrodek współpracuje z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Katowicach. Organizuje kursy i szkolenia dla nauczycieli i wychowawców szkół i przedszkoli, rekolekcje dla osób, które przeżywają trudności w swoim życiu związane z nadużywaniem alkoholu, nikotyny, leków i innych środków lub cierpią z powodu uzależnienia swoich bliskich, przygotowuje wodzirejów zabaw bezalkoholowych i inne.

Adres: Ul. Gawronów 20, 40-527 Katowice,
tel. 032/2053922,
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  
Dyrektor: ks. Wojciech Ignasiak, Ul. Gawronów 20, 40-527 Katowice,
tel. 032/2067716, kom. 0602823742.

*

GORZOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY BLIŹNIEMU IM. BRATA KRYSTYNA

Powstało pod koniec 1992 roku w parafii Pierwszych Świetych Męczenników Międzyrzeckich. Swoją działalność charytatywną rozpoczęło od otworzenia dla ubogich darmowej stołówki na kilkadziesiąt miejsc. W 1997 roku w ramach stowarzyszenia utworzono Charytatywne Centrum Pomocy Człowiekowi im. Jana Pawła II, które koordynuje różnoraką pomoc dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. Prowadzone przez stowarzyszenie jadłodajnie wydają obecnie siedem tysięcy dwudaniowych obiadów miesięcznie. Stałą opieką w różnej formie stowarzyszenie otacza trzy tysiące osób. Personel pracuje społecznie.

Adres: ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Konto: Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. Oddział Gorzów Wlkp. Nr 10901623-2860-128-00 z dopiskiem OAT
Prezes: Augustyn Wiernicki
Kapelan Stowarzyszenia: ks. Henryk Grządko, ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp.,
tel. 095/7227105; kom. 0600857105.

*

KATOLICKIE CENTRUM TRZEŹWOŚCI


Służy pomocą wszystkim, którym alkohol zagraża w życiu rodzinnym, osobistym, społecznym (klub dyskusyjny), tym, którzy szukają pomocy dla siebie i innych, chcących wyzwolić się z uzależnień (informacje oraz wspólnoty samopomocowe AA, Al.-Anon), pragnącym pogłębić swoją wiarę, żyć duchem katolickim realizując katolickie zasady życia chrześcijańskiego (katechezy, spotkania biblijne, Eucharystia), tym, którzy chcą na trzeźwo spędzać wraz z rodziną swój wolny czas (pielgrzymki, wieczorki taneczne, zawody sportowe).

 

http://www.duszpasterstwo-trzezwosci.opole.opoka.org.pl/org.php

 

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, mail lists. Valid XHTML and CSS.