logo

Strona Główna Prasa Nadzieja i wolność
Nadzieja i wolność PDF Drukuj Email

 

 Jubileusz Ośrodka Duszpasterstwa Trzeźwości w Kowalewie

Dziesięć lat temu powstał w Kowalewie Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Trzeźwości. Pomysłodawcą i dyrektorem Ośrodka jest ks. kanonik Wiesław Kondratowicz, proboszcz parafii p.w. św. Bartłomieja w Kowalewie.

Wspólnie dziękowano Bogu za istnienie Ośrodka

Z okazji jubileuszu do Kowalewa przyjechały osoby związane z działalnością Ośrodka. Wśród zaproszonych gości byli obecni: ks. biskup Teofil Wilski, terapeuci z Ośrodka Terapii Uzależnień w Jarocinie, przedstawiciele kowalewskiej parafii oraz "absolwenci" Ośrodka.

 

Na początku spotkania, które odbyło się 6 września ks. kanonik Wiesław przybliżył zebranym historię i ideę Ośrodka, po czym Mirosław Konieczny - terapeuta z Jarocina podzielił się swoimi doświadczeniami w terapii alkoholików, szczególnie księży. Następnie parafianie: dr Jerzy Kaliński, Wiesław Mielczarek - prezes Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Włodzimierz Kołtuniewski - prezes parafialnego chóru mówili o reakcjach parafian na powstanie Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Trzeźwości. Podczas Mszy św., której przewodniczył ksiądz biskup pomocniczy Teofil Wilski wspólnie dziękowano Bogu za istnienie Ośrodka. - To wielkie dzieło dla diecezji, parafii, Kościoła w Polsce, dla wszystkich, którzy będę z niego korzystać. Ważna sprawa dla kapłanów, by wyzwoleni ku wolności mogli służyć Panu Bogu - podkreślił w słowie wstępnym Ksiądz Biskup. Zgromadzeni mogli także wysłuchać świadectwa księdza Jerzego.

- Czternaście lat temu przyjąłem pomoc Wiesława, która całkowicie odmieniła moje życie. Opornie wiara ugruntowywała się we mnie. Po czterech latach wyznaliśmy Bogu i sobie istotę swoich błędów. Zostałem uwolniony od potrzeby picia. Jestem gotów przyjąć to, co Bóg przewidział w swoich planach - mówił ks. Jerzy.

Historia Ośrodka

Działalność Ośrodka jest bardzo bogata i różnorodna. Najważniejsza jest profilaktyka i terapia uzależnień oparta na doświadczeniach ruchu Anonimowych Alkoholików (AA). Grupy AA są wspólnotą mężczyzn i kobiet dzielących się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, by rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Ruch AA powstał w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy samych alkoholików. Nie jest on związany z żadną sektą, wyznaniem, organizacją lub partią. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest chęć zaprzestania picia. Proponowany przez wspólnotę AA program zdrowienia zawarty jest w ?Dwunastu krokach?. Wyznacza on kierunek i etapy procesu zmian. Alkoholikiem pozostaje się do końca życia, ale dzięki AA można być trzeźwym i niepijącym alkoholikiem. W Polsce, w połowie lat siedemdziesiątych powstały dwie pierwsze grupy AA w Poznaniu.

- Wszystko zaczęło się od mojego pierwszego mityngu (spotkania grupy AA) w 1980 roku w Poznaniu - wspominał ks. Wiesław, który jako młody ksiądz miał problem z alkoholem. Latem po pierwszym mityngu ks. Kondratowicz spotkał się z ks. prof. Franciszkiem Blachnickim. To właśnie on ukierunkował go i zachęcił, by pozostał w ruchu AA i pomagał uzależnionym, szczególnie księżom. W 1986 roku ks. Wiesław dzięki anglikańskiemu pastorowi Bobowi Gamble nawiązuje kontakt z księżmi z amerykańskich ośrodków trzeźwościowych. Kiedy 1 września 1987 roku zostaje proboszczem w Myjomicach (dekanat kępiński) ze starej plebanii tworzy mini ośrodek trzeźwościowy.

W 1993 roku ksiądz biskup ordynariusz Stanisław Napierała posyła go do parafii p.w. św. Bartłomieja w Kowalewie i powierza wykończenie Domu Katechetycznego. Ma w nim powstać Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Trzeźwości. Budynek Ośrodka ze znajdującą się w nim kaplicą zostaje poświęcony 8 września 1994 roku. W lutym 2000 roku Ksiądz Biskup eryguje Ośrodek i tworzy fundusz rozbudowy Ośrodka. Pieniądze potrzebne na rozbudowę przekazują księża diecezji kaliskiej.

Terapia

Terapia osób przebywających w Ośrodku prowadzona jest na dwóch płaszczyznach: profesjonalna terapia prowadzona przez doświadczony zespół psychoterapeutów w Ośrodku Terapii Uzależnień w Jarocinie i terapia duchowo - religijna na miejscu w Ośrodku. Wśród leczących się są także księża. Pochodzą z 32 diecezji i 34 zgromadzeń zakonnych. Księża w ramach terapii pomagają w kościele, co jest akceptowane przez parafian. Osoby uzależnione biorą udział w spotkaniach AA grupy ?Bartek? w Kowalewie lub innych mityngach. Grupa AA ?Bartek? nie jest grupą parafialną. Korzysta tylko z pomieszczeń domu parafialnego. Na tych samych zasadach spotykają się grupy samopomocowe Al-Anon (żony, mężowie, rodzice alkoholików) i Al-Ateen (dzieci alkoholików).

Profilaktyka

Terapia uzależnionych od alkoholu to nie jedyna działalność Ośrodka. Na jego terenie czynne są świetlice dziecięca i młodzieżowa. W każdy czwartek spotyka się grupa teatralna prowadzona przez pedagogów: Elżbietę Grzemską i Renatę Frąszczak, które w tym roku kończą teatrologię we Wrocławiu. Na spotkania przychodzi od czterdziestu do pięćdziesięciu dzieci. W ciągu roku wystawiają jedną lub dwie sztuki. Grupa teatralna otrzymała między innymi wyróżnienie na Festiwalu Teatrów Szkolnych w Poznaniu. Ponadto istnieje grupa muzyczna, którą prowadzą Magdalena Łuczak, muzyk z wykształcenia i jej mąż, śpiewak w operze szczecińskiej. W ciągu dziesięciu lat istnienia Ośrodka zorganizowano także dziesięć obozów w Chojnie i Zakopanem, w których wzięło udział około czterystu dzieci, od trzech lat pedagogom pomagają klerycy kaliskiego seminarium. Urządzano dyskoteki bezalkoholowe oraz mecze piłkarskie na położonym obok Ośrodka boisku. Organizowano szkolenia grup zawodowych: katechetów, nauczycieli, policjantów, pielęgniarek, księży, sprzedawców, którzy mają w sklepach alkohol. Przez wiele lat do Kowalewa przyjeżdżali uczniowie z nauczycielami, by realizować program profilaktyczny ?Noe?. Razem z ks. Wiesławem, ks. Jerzy i ks. Alojzy głoszą rekolekcje trzeźwościowe.

Przyszłość

Ksiądz kanonik Wiesław Kondratowicz, dyrektor Ośrodka ma dalsze pomysły. W planach jest powstanie parku spacerowego, boiska do siatkówki oraz kortu tenisowego, z których mogliby korzystać również parafianie.

Renata Jurowicz

Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej "Opiekun", nr 19 (166) Kalisz 26 IX - 9 XI 2004 r.

 

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, mail lists. Valid XHTML and CSS.